Om Myoreflexterapi

Myoreflexterapiens behandlingsmuligheder

Myoreflexterapi har vist sig at være en effektiv behandlingsform, i forhold til en række kropslige problematikker, som for eksempel:

Smerteproblematikker:
Rygsmerter
Diskusprolaps
Knæ og hoftesmerter
Ledsmerter
Skulderproblematik (smerter i eller omkring skulderen)
Karpal tunnel syndrom
Smerter/summen i arme og fingre
Golf/tennisalbue
Kæbespændinger
Nakkespændinger
Kronisk smertesyndrom
Lyskesmerter
Akutte symptomer opstået efter fald, forstuvninger, ulykke, traume
Skader opstået over tid.
Tilbagevendende skader samme sted, eftersom kroppen husker gamle skader.

Hovedpine / ansigtssmerter:
Trigeminusneuralgi (smerter i nervebaner i ansigtet)
Migræne
Svimmelhed
Hjernerystelse
Øresten
Virus på balancenerven

Stress:
Symptomer som indbefatter forskellige påvirkninger af det autonome nervesystem, såsom stress, øget lysfølsomhed, påvirket fordøjelse, søvnforstyrrelser og generaliseret angst.
Spændinger, svimmelhed osv.

Desuden:
Kronisk træthedssyndrom
Fibromyalgi
Eftervirkninger af blodprop i hjernen

Hvordan virker myoreflexterapi?

Når vi oplever smerter, sportsskader, traumer, chok med mere, vil vores krop altid prøve at beskytte os. Kroppen beskytter os bl. a. ved at lave muskelsammentrækninger. Disse sammentrækninger kan føre til dybe, massive spændinger, som forhindrer væv i og omkring muskler i at fungere optimalt. Dette skyldes, at musklerne og det omkringliggende væv, har hukommelse. Når en muskel forkortes på den ene side af kroppen, kompenserer kroppen med en for lang muskel på den anden side af kroppen. Der arbejdes således længere oppe eller nede på den eller de muskelkæder/muskelmeridianer, der er ramt foran eller bagpå kroppen, for at opnå smertelindring.

Ved myoreflexterapi arbejdes med musklernes tilhæftninger på knoglerne. Når man trykker på en muskeltilhæftning, tolkes det af nervesystemet, som om musklen er ved at blive revet af knoglen, fordi der i muskeltilhæftningerne er specielle celler (golgiceller), der refererer til rygmarven om, hvor stram en muskel er. Her tolkes trykket på tilhæftningen, som at musklen er så stram, at den er ved at blive revet af, derfor afspændes den nu fra rygmarven.
Når rygmarven sender informationer til en muskel om at blive afspændt, sker meget mere end det. Den kolossale kraft der bruges på at holde en muskel spændt, går videre ud i muskelkæden og dennes forbindelse til de indre organer.
Når man afspænder en muskel på tilhæftningen, får man derfor mere energi til andre muskler og bedre funktion af de indre organer og nervesystemet generelt. Der kommer ordrer fra nervesystemet til at spænde den muskel som er antagonist (arbejder modsat). Det betyder eksempelvis, at samarbejdet mellem den muskelkæde, som bøjer kroppen forover, og den der trækker kroppen bagover stimuleres. Når man har ondt i ryggen, skyldes det, at ryggens muskler ikke kan trække kroppen tilstrækkeligt bagover, fordi antagonisterne (musklerne på forsiden) er for spændte.

Trykstimulation på muskeltilhæftninger opleves mere intenst, og selv en svagt forøget stimulation kan opleves udstrålende til fjernereliggende områder med en tilsvarende smertefornemmelse. Årsagen til, at mange mærker den udstrålende følelse, skyldes musklernes samarbejde i lange muskelkæder. Dette betyder, at en muskel i foden, feks kan påvirke en muskel i overkroppen.

Myorefleksterapien medfører øjeblikkeligt en opløsning af overspændtheden i musklen eller muskelsystemet og dermed en aflastning af leddene og de bløde vævsstrukturer. Stimuleringerne fører til, at kroppen kan begynde at arbejde hen imod at genetablere et smertefrit og velfungerende bevægeapparat.
Dette opleves som en lindring i de mangeartede symptomer, som kan have rødder i symmetriforstyrrelser eller kroniske uhensigtsmæssige belastninger i det muskulære system.

Eksempel:
Det hyppigste mønster som ses hos kroniske smertepatienter er, at kroppen er mere eller mindre foroverbøjet, dvs. trukket i retning af fosterstilling. Dette skyldes at kroppen har haft behov for at beskytte sig mod slag af fysisk eller psykisk karakter. Når kroppen er lettere foroverbøjet, producerer man dobbelt så mange stresshormoner, som hvis man var helt rank. Dette forstyrrer metabolismen i kroppen og kan påvirke kroppens næringsomsætning. Myoreflexterapeuten vil her gå ind på kroppens forside, som er den spændte, og rent mekanisk løsne disse spændinger. Dette har en effekt på smerter i ryg, nakke, hoved, piskesmæld og stivhed generelt.

Musklerne bærer klientens livshistorie. Hvis musklerne er kronisk spændt (trækker sammen i længere tid) mangler der energi på området, men den eneste måde at hente energien tilbage til systemet er at genaktivere funktionskredsen mellem muskler, sener, indre organer og nervesystem fra hele kroppen. Dette gøres effektivt og automatisk med Myoreflexterapi.

Hvordan foregår myoreflexterapi behandlingen?

Ved en behandling med myoreflexterapi vurderer jeg dig og din krop som en helhed. Jeg er interesseret i din kropsholdning og de mønstre, som afspejler sig i denne. Kroppen ”sladrer”, og giver ofte et billede af, nogle mønstre, som kroppen har skabt, dette som kompensation for, eller symptom på et problem, et andet sted i kroppen.

Behandlingen med myoreflexterapi foregår siddende, men også  liggende på ryg- eller mave. Til tider skal du under behandlingen foretage forskellige bevægelser, for på den måde at deltage aktivt i at få muskler til at løsne sig.

Behandlingen foregår ved tryk på muskeltilhæftninger. Her vil man ofte finde ømme områder, som kan løsnes med det rette tryk inden for få sekunder/minutter.

Myoreflexterapiens grundlægger

Myorefleksterapi er grundlagt af tyske læge, Dr. Kurt Mosetter, som blev kendt for at helbrede sin far, der har siddet 29 år i kørestol.  Dr. Mosetter har helbredt børn og voksne for neurologiske sygdomme, bl.a. ALS, sklerose, muskelsvind og Lupus.  Hans indfaldsvinkel er en kombination af østlig og vestlig videnskab, som er grundlaget for muskelmeridianerne, og fasciernes anatomi svarer til meridianbanernes anatomi – som “to alen af et stykke”.

Kurt Mossetter’s hjemmeside

http://www.myoreflextherapie.de/info/seite/grundinformationen.html